نوبیسندگان و مترجمین > کیانوش معتقدی

کیانوش معتقدی

عنوان : نویسنده


متولد سال  1361 - تهران

رشته هنری: خوشنویس، مذهّب، سرامیست و پژوهشگر هنرهای ایرانی-اسلامی

استادان: مجید فدائیان، پروین حیدری نسب

فعالیت ها: همکاری با نشریات تخصصی هنری: «تندیس»، « هنرنامه»، «آستان هنر»، « نامه بهارستان»

تدریس و برگزاری کارگاه های آموزشی تذهیب در موسسه آفریش های هنری آستان قدس رضوی

بازرس و مدرس « انجمن سفال ایران »

فعالیت در بخش مرمت سازمان اسناد و دیپلماسی « وزارت امور خارجه»

 
نمایشگاه ها : برگزاری 4 نمایشگاه انفرادی و شرکت در 12 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی
 
تالیفات:

گلستان هنر 8 خاندان روزبهان شیرازی

گلستان هنر 10 بیوک احمری

شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی منتخب قرآنهای نفیس از آغاز تا سده نهم ه.ق

 مجموعه مقالات خوشنویسی مکتب شیراز

مجموعه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنرهای ایران
 
 افتخارات: " مقاله برگزیده " سیزدهمین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، کتابخانه ملی، تهران

" مقاله برگزیده" در همایش خوشنویسی مکتب شیراز، فرهنگستان هنر

"مقاله برگزیده" دهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران، تهران

 " نفر اول"بخش مقالات دومین و سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی،آستان قدس رضوی

 "مقاله برگزیده" در اولین و دومین همایش گنجینه های از یاد رفته هنر ایران ، فرهنگستان هنر

" هنرمند برگزیده " و " جایزه اول " هشتمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران، برای اثر " بسم  الله "(زرین فام)