نوبیسندگان و مترجمین > بیژن الهی

بیژن الهی

عنوان : مترجم

بیژن الهی

 شاعر، مترجم و نقاش

متولد 1324

حضور در محافل شعری و چاپ اشعاری در مجله جزوه شعر در ابتدای دهه 40

ترجمه شش عنوان کتاب از تی. اس. الیوت، آرتور رمبو، ولادیمیر نابوکوف، فردریکو گارسیا لورکا، هانری میشو، رنه فردریش هولدرلین

فوت در آذر 1389